225/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. června 2003 Nabývá účinnosti: 20. srpna 2003 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
225

ZÁKON
ze dne 26. června 2003,
kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o telekomunikacích

Čl. I


        Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

        "(5)  Účastnickým vedením se rozumí fyzický kovový pár vodičů spojující koncový bod sítě s hlavním rozvaděčem nebo obdobným zařízením ve veřejné pevné telefonní síti.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o telekomunikacích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU