210/2003 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 24. června 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 076 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 23. července 2003 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 24. června 2003 Nabývá účinnosti: 23. července 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
210
NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky


        Ústavní soud rozhodl dne 24. června 2003 v plénu o návrhu Nejvyššího soudu zastoupeného předsedou senátu 29 JUDr. Zdeňkem Krčmářem, na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,

takto:

        1. Ustanovení § 12a odst. 5 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovem "peněžitou" se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

        2. Ve zbývající části se návrh zamítá.


Odůvodnění

Příloha PDF (919 kB)
MENU