190/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 066 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. června 2003 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 18. června 2003 Nabývá účinnosti: 1. července 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 375/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 10. listopadu 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
190

VYHLÁŠKA
ze dne 18. června 2003,
kterou se mění vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné
produkty, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 7 písm. a) a § 75 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění vyhlášky č. 400/2001 Sb., vyhlášky č. 441/2001 Sb. a vyhlášky č. 269/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 69 odst. 1 uvozovací věta a text pod písmenem  a) zní:

        "(1)  Náhrada nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa s výjimkou případů uvedených v odstavcích 3 až 5 činí, jde-li o

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU