133/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 051 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. května 2003 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 24. dubna 2003 Nabývá účinnosti: 9. května 2003 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
133

VYHLÁŠKA
ze dne 24. dubna 2003,
kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 42 odst. 3 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb. a vyhlášky č. 174/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 52 odst. 1 se v první větě slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "orgánů kraje v přenesené působnosti", slova "okresním úřadům" se nahrazují slovy "orgánům krajů" a ve druhé větě se slova "okresní úřady" nahrazují slovem "kraje".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU