74/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice

Částka: 030 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. března 2003 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 7. března 2003 Nabývá účinnosti: 21. března 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 404/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
74

VYHLÁŠKA
ze dne 7. března 2003,
kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené
evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů,
tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. c) a i) a § 20 zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU