68/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. března 2003 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 26. února 2003 Nabývá účinnosti: 11. března 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
68

VYHLÁŠKA
ze dne 26. února 2003,
kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb.:

Čl. I

        V § 9 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), písmeno f) zní:

       "f) žalob, kasačních stížností a dalších právních věcí projednávaných podle soudního řádu správního, s výjimkou věcí podle odstavce 2, a".

Čl. II

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Rychetský v. r.

MENU