65/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Částka: 027 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. března 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. února 2003 Nabývá účinnosti: 11. března 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 23/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
65

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. února 2003,
kterým se mění nařízení vlády č. 286/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy
určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.:

Čl. I

        Článek II nařízení vlády č. 286/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, se mění takto:

        1. Bod 1 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU