50/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. února 2003 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 14. února 2003 Nabývá účinnosti: 28. února 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
50

VYHLÁŠKA
ze dne 14. února 2003,
kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění


        Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb., a podle § 203 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.:

Čl. I

        V příloze č. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, položka  T31 zní:


"T31                      Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu a stupně postižení
    I. st. II. st. III. st.
T310 méně než 0,25 % povrchu těla 0 5 15
T3101 0,25 % - méně než 1 % povrchu těla 5 10 75
T311 1 % - méně než 5 % povrchu těla 25 50 150
T312 5 % - méně než 10 % povrchu těla 50 100 300
T313 10 % - méně než 20 % povrchu těla 100 200 600
T314 20 % - méně než 30 % povrchu těla 150 300 900
T315 30 % - méně než 40 % povrchu těla 200 400 1200
T316 40 % - méně než 50 % povrchu těla 250 500 1500
T317 50 % - méně než 60 % povrchu těla 300 600 1800
T318 60 % - méně než 70 % povrchu těla 350 700 2100
T319 70 % a více povrchu těla 400 800 2400".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU