29/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb. a vyhlášky č. 355/2001 Sb.

Částka: 010 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. února 2003 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 23. ledna 2003 Nabývá účinnosti: 3. února 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
29

VYHLÁŠKA
ze dne 23. ledna 2003,
kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb.,
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb. a vyhlášky č. 355/2001 Sb.        Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 5 a 7 a § 6 odst. 9 a 12 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 188/1999 Sb. a zákona č. 282/2002 Sb.:

Čl. I

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU