2/2003 Sb.Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 002 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 13. ledna 2003 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
2

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení),
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem č. 320/2001 Sb.,
zákonem č. 450/2001 Sb., zákonem č. 311/2002 Sb. a zákonem č. 313/2002 Sb.ZÁKON
o obcích (obecní zřízení)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÍ ZŘÍZENÍ


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


Díl 1
Postavení obcí

§ 1


        Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.


§ 2

        (1)  Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

        (2)  Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.


§ 3

        (1)  Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

        (2)  Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž alespoň jedna je městem, je obec po sloučení městem. Oddělí-li se část města a vzniknou 2 nebo více obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního města nebo část jeho názvu a má alespoň 3 000 obyvatel, je i nadále městem.


§ 4

        (1)  Statutárními městy jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÍ ZŘÍZENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Postavení obcí
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - zrušen
§ 7  
§ 8  
§ 9 - zrušen
§ 9a  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - zrušen
Díl 2 - Občané obce
§ 16  
§ 17  
Díl 3 - Území obce a jeho změny
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 20a  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
Díl 4 - Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a prapor obcí
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 34a  
HLAVA II - SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST OBCE
Díl 1  
§ 35  
§ 35a  
§ 36  
§ 37  
Díl 2 - Hospodaření obce
§ 38  
§ 39  
§ 40 - zrušen
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
Díl 3 - Spolupráce mezi obcemi
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49 - Svazek obcí
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami
Díl 4 - Spolupráce s obcemi jiných států
§ 55  
Díl 5 - Správní delikty
§ 56 - zrušen
§ 57 - zrušen
§ 58  
§ 59  
Díl 6 - Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum
§ 60  
HLAVA III - PŘENESENÁ PŮSOBNOST
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64 - Pověřený obecní úřad
§ 65  
§ 66  
§ 66a  
§ 66b  
§ 66c - Společná ustanovení k veřejnoprávním smlouvám (§ 63 a 66a)
§ 66d  
§ 66e  
HLAVA IV - ORGÁNY OBCE
Díl 1 - Zastupitelstvo obce
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80 a 81 - zrušeny
§ 82  
§ 83  
Díl 2 - Pravomoc zastupitelstva obce
§ 84  
§ 85  
§ 86 - zrušen
§ 87  
§ 88 - zrušen
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
Díl 3 - Rada obce
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
Díl 4 - Starosta
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108  
Díl 5 - Obecní úřad
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113 až 116 - zrušeny
HLAVA V - ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE Výbory
§ 117  
§ 118  
§ 119  
§ 120  
§ 121  
§ 122 - Komise
HLAVA VI - DOZOR
Díl 1 - Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce
§ 123  
§ 124  
§ 124a  
§ 125  
Díl 2 - Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce
§ 126  
§ 127  
Díl 3 - Společná ustanovení k dozoru
§ 128  
§ 129  
HLAVA VII - STATUTÁRNÍ MĚSTA
§ 130  
§ 131  
§ 132  
§ 133  
§ 134  
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138 - zrušen
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143  
§ 144  
§ 145  
§ 146  
ČÁST DRUHÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
§ 152  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 153  
§ 154  
§ 155  
Zavřít
MENU