99/2003 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákonu č. 276/2003 Sb.

Částka: 099 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 8. září 2003 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 8. září 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
v zákonu č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů        V části dvanácté v § 35 mají místo slov "Položka 166" správně být slova "Položka 167".
MENU