35/2003 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů

Částka: 020 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. dubna 2003 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 27. března 1992 Nabývá účinnosti: 11. dubna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
35

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 18. prosince 1991 a 27. března 1992 v Praze bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů.

        Ujednání vstoupilo v platnost dne 11. dubna 1992.

        Výměnou nót Velvyslanectví České republiky v Rabatu ze dne 11. června 1997 a Ministerstva zahraničních věcí a spolupráce Marockého království ze dne 4. července 1997 bylo dohodnuto, že Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů, sjednané výměnou nót ze dne 18. prosince 1991 a 27. března 1992, bude považováno za uzavřené mezi Českou republikou a Marockým královstvím.

. . .

Zavřít
MENU