578/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Částka: 197 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
578

ZÁKON
ze dne 19. prosince 2002,
kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "pověřený úřad" nahrazují slovy "úřad s rozšířenou působností".

        2.  V nadpisu § 4 se slova "Pověřený úřad" nahrazují slovy "Úřad s rozšířenou působností".

        3.  V § 4 odst. 1 se v úvodní části textu slova "Pověřený úřad" nahrazují slovy "Úřad s rozšířenou působností".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU