570/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Částka: 196 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 17. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
570

VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2002,
kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb.,
o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, se mění takto:

        1.  V § 8 odst. 2 písm. c) se za slova "územně plánovací dokumentace" vkládají slova "Ministerstvu pro místní rozvoj," a slova "okresním úřadům," se zrušují.

        2.  V § 9 odst. 1 se za slova "s dotčenými" vkládají slova "kraji a".

        3.  V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo "zátopová" nahrazuje slovem "záplavová".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU