570/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Částka: 196 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 17. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU