564/2002 Sb.Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

Částka: 195 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 18. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
564

VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2002
o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 1a odst. 3 a § 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:

§ 1

Území okresů

        Území okresů stanovených v § 4 až 10 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 126/1971 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 248/1990 Sb. a zákona č. 108/1995 Sb., se vymezuje výčtem obcí a vojenských újezdů, uvedených v příloze č. 1.

§ 2

Území obvodů hlavního města Prahy

        Území obvodů Praha 1 - 10 se vymezuje výčtem městských částí hlavního města Prahy, uvedených v příloze č. 2.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Území okresů
§ 2 - Území obvodů hlavního města Prahy
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vymezení území okresů
Příloha č. 2 - Vymezení území obvodů hlavního města Prahy
Zavřít
MENU