560/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 194 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
560

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. prosince 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových
tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním
prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 14 odst. 2 zákona  č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

        V § 2 nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 430/2000 Sb. a nařízení vlády č. 437/2001 Sb., odstavec 1 zní:

        "(1)  Výše minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin činí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II -         Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Zavřít
MENU