555/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 193 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 17. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
555

VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2002,
kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 256/2002 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 25 odst. 13 zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb. a vyhlášky č. 367/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 40 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

        "(6)  Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. g) zákona obsahuje

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU