547/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků

Částka: 190 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2002 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 10. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 92/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 20. března 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
547

VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2002,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas
k vydávání elektronických peněžních prostředků        Česká národní banka stanoví podle § 19 odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku):

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků.


§ 2
Náležitosti žádosti

        (1)  Žadatel o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků (§ 15 odst. 2 zákona o platebním styku) předkládá České národní bance písemnou žádost, kterou tvoří

       a) základní údaje stanovené v příloze této vyhlášky,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Náležitosti žádosti
§ 3 - Společná ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha - Základní údaje o žadateli o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků
Zavřít
MENU