539/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla

Částka: 186 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 10. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 439/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
539

VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2002,
kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů
a z kombinované výroby elektřiny a tepla        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 25 odst. 12 zákona:

Čl.  I

        Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla, se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu zní:


"§ 1
Základní ustanovení

        (1)  Povinný výkup elektřiny (dále jen "výkup elektřiny") se vztahuje na elektřinu vyrobenou:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU