537/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2003

Částka: 186 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 10. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 435/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
537

VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2002,
kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně
pro rok 2003        Ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb.:

§ 1

        Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2003 se stanoví v příloze této vyhlášky.

§ 2

        Vyhláška č. 444/2001 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2002, se zrušuje.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Příloha k vyhlášce č. 537/2002 Sb.

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2003
Příloha PDF (338 kB)


MENU