515/2002 Sb.Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Částka: 179 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. března 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
515

ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 14. listopadu 2002
o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii
a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů


        Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
REFERENDUM O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ
REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII


Čl. 1

Obecné ustanovení

        (1)  O přistoupení České republiky k Evropské unii lze rozhodnout jen referendem.

        (2)  Otázka pro referendum zní: "Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?"

        (3)  Právo hlasovat v referendu má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - REFERENDUM O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII
Čl. 1 - Obecné ustanovení
Čl. 2  
Čl. 3 - Opakované referendum
Čl. 4  
Čl. 5 - Výsledek referenda
Čl. 6  
ČÁST DRUHÁ - Změna ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Čl. 7  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. 8  
Zavřít
MENU