512/2002 Sb.Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Částka: 177 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 28. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
512

VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2002
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

§ 1

        (1)  Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků (dále jen "úředníci"), kteří vykonávají správní činnosti

       a) při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,
       b) v silniční dopravě,
       c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících,
       d) při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha - Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti
Zavřít
MENU