509/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 176 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 19. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 225/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
509

VYHLÁŠKA
ze dne 19. listopadu 2002,
kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené
z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

Čl. I

        Vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb., č. 317/1997 Sb., č. 72/1998 Sb., č. 133/1998 Sb., č. 209/1998 Sb., č. 291/1998 Sb., č. 59/1999 Sb., č. 117/1999 Sb., č. 199/1999 Sb., č. 295/1999 Sb., č. 53/2000 Sb., č. 144/2000 Sb., č. 421/2000 Sb., č. 435/2001 Sb. a č. 271/2002 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Třídy léčiv: O - Z
Zavřít
MENU