492/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Částka: 172 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. listopadu 2002 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 14. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU