486/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence

Částka: 169 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. listopadu 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 7. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 571/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
486

VYHLÁŠKA
ze dne 7. listopadu 2002,
kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice
a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů
s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence        Ministerstvo financí stanoví podle § 46 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.:

§ 1
Úvodní ustanovení

        Kupóny prokazující zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice se liší podle délky své platnosti a podle celkové hmotnosti motorového vozidla nebo jízdní soupravy (dále jen "vozidlo"). Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.


§ 2
Rozměry a tvary kupónu
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Rozměry a tvary kupónu
§ 3 - Prvky kupónu
§ 4 - Barevné provedení kupónů
§ 5 - Plošné řešení první části kupónu
§ 6 - Plošné řešení druhé části kupónu
§ 7 - Způsob vyplňování kupónu
§ 8 - Způsob vyznačování doby platnosti kupónu
§ 9 - Způsob evidence kupónů
§ 10 - Přechodné ustanovení
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Zavřít
MENU