483/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení

Částka: 168 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. listopadu 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. října 2002 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 426/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 7. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU