482/2002 Sb.Zákon o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona

Částka: 168 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. listopadu 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
482

ZÁKON
ze dne 14. listopadu 2002
o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky
v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

POBYT OZBROJENÝCH SIL SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH NA ÚZEMÍ
ČESKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM POSÍLENÍ
OCHRANY VZDUŠNÉHO PROSTORU
ČESKÉ REPUBLIKY V DOBĚ KONÁNÍ
SUMMITU ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY V PRAZE

§ 1

        Tento zákon upravuje právní postavení a podmínky pro pobyt ozbrojených sil Spojených států amerických na území České republiky za účelem posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze.

§ 2

        Právní poměry pobytu ozbrojených sil Spojených států amerických na území České republiky se řídí tímto zákonem a dalšími právními předpisy České republiky1) a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.2)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POBYT OZBROJENÝCH SIL SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM POSÍLENÍ OCHRANY VZDUŠNÉHO PROSTORU ČESKÉ REPUBLIKY V DOBĚ KONÁNÍ SUMMITU ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY V PRAZE
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákona
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 7  
Zavřít
MENU