479/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci

Částka: 166 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. listopadu 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 1. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 115/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 7. května 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
479

VYHLÁŠKA
ze dne 1. listopadu 2002,
kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření
potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 7 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon):

§ 1
Odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt
možného dárce prokázáním nevratné zástavy
krevního oběhu

        (1)  Lékaři zjišťující smrt možného dárce tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (dále jen "možný dárce") prokázáním nevratné zástavy krevního oběhu musí mít nejméně specializaci I. stupně v některém ze základních specializačních oborů; ke zjišťování smrti prokázáním nevratné zástavy krevního oběhu neopravňuje specializace v základním oboru hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, radiodiagnostika nebo stomatologie.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt možného dárce prokázáním nevratné zástavy krevního oběhu
§ 2 - Odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt možného dárce prokázáním nevratné ztráty funkce celého mozku včetně mozkového kmene
§ 3 - Odborná způsobilost lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti mozku možného dárce
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU