479/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci

Částka: 166 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. listopadu 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 1. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 115/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 7. května 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU