463/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Částka: 160 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. listopadu 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 22. října 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 456/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
463

VYHLÁŠKA
ze dne 22. října 2002,
kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami
zemědělských pozemků        Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:

§ 1

        Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů (dále jen "zemědělské pozemky"),1) odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví zvláštní právní předpis,2) je uveden v příloze.


§ 2

        Zrušuje se vyhláška č. 380/2001 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků ABERTAMY - HUSINEC U ŘEŽE (část 1.)
Zavřít
MENU