456/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání

Částka: 158 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. listopadu 2002 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 15. října 2002 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
456

VYHLÁŠKA
ze dne 15. října 2002,
kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb.,
o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí
a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání        Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, se mění takto:

        1.  V úvodní větě se zrušují slova "§ 61 odst. 5 a".

        2.  § 26 včetně nadpisu se zrušuje.


Čl. II

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU