443/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku

Částka: 155 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. října 2002 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 30. září 2002 Nabývá účinnosti: 18. října 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 114/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
443

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 30. září 2002,
kterou se mění vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech
Ústředního plynárenského dispečinku        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 64 odst. 7 zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku, se mění takto:

        1.  V § 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

       "c) přebírání ročních, čtvrtletních, měsíčních a denních bilancí dodávek plynu podle jednotlivých zdrojů plynu, včetně výroby plynu, přepravy plynu podle jednotlivých zahraničních partnerů, těžby či vtláčení plynu podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu a spotřeby plynu podle jednotlivých kategorií konečných zákazníků stanovených zvláštním právním předpisem,1) zpracovaných plynárenskými podnikateli a obchodníky s plynem,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU