432/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

Částka: 152 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. října 2002 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 1. října 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
432

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 1. října 2002,
kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a podle § 152 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

Čl. I

        Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb., vyhlášky č. 184/1990 Sb. a vyhlášky č. 77/1993 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky, kterou se stanoví paušální částka nákladů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU