429/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Částka: 152 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. října 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 30. září 2002 Nabývá účinnosti: 9. října 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 30/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
429

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 30. září 2002,
kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)        Ministerstvo financí stanoví podle § 6 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla):

Čl. I

        V § 4 vyhlášky č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), se v souladu s čl. 13 Jednotné dohody mezi kancelářemi ze dne 30. a 31. května 1996 Moldavsko vypouští ze seznamu cizích států.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU