428/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu

Částka: 152 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. října 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. září 2002 Nabývá účinnosti: 9. října 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 484/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU