426/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Částka: 151 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. října 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. září 2002 Nabývá účinnosti: 1. října 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
426

ZÁKON
ze dne 19. září 2002,
kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisůČl. I


        V § 73a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se v odstavci 3 za slova "nařízením stanoví" vkládají slova "od 1. ledna 2004".

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU