424/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 150 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. září 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. září 2002 Nabývá účinnosti: 27. září 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU