422/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 150 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. září 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. září 2002 Nabývá účinnosti: 27. září 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU