420/2002 Sb.Zákon, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění

Částka: 150 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. září 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. září 2002 Nabývá účinnosti: 27. září 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
420

ZÁKON
ze dne 18. září 2002,
kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů,
soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce,
a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči)
a v důchodovém pojištění        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců


Čl. I


        Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - OPATŘENÍ V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ (PÉČI)
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - OPATŘENÍ V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU