415/2002 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím v období od 16. září 2002 do 30. listopadu 2002

Částka: 147 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. září 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. září 2002 Nabývá účinnosti: 16. září 2002
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. listopadu 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
415

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. září 2002
o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím
v období od 16. září 2002 do 30.  listopadu 2002        Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky:

§ 1

        K záchranným pracím na území České republiky v místech, na kterých byl rozhodnutím předsedy vlády ze dne 12. srpna 2002 a 13. srpna 2002 vyhlášen nouzový stav, se použije nejvýše 2000  vojáků v činné službě.


§ 2

        O použití vojáků v činné službě rozhodne ministr vnitra, primátor hlavního města Prahy a hejtmani příslušných krajů.

§ 3

        Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky, k plnění jejich úkolů podle § 1.

§ 4

        (1)  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 16. září 2002.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU