405/2002 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 142 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 6. září 2002 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 13. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 6. září 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU