399/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

Částka: 140 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. srpna 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 28. srpna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 347/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
399

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. srpna 2002,
kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou
pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o státní pomoci při obnově území)        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), (dále jen "zákon"):

§ 1

        (1)  Není-li dále stanoveno jinak, lze státní finanční pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou (dále jen "státní pomoc") poskytnout právnické nebo fyzické osobě, která byla zapsána do jmenného seznamu postižených osob, požádala o poskytnutí státní pomoci na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území (dále jen "obnova majetku") a splnila podmínky pro její poskytnutí stanovené zákonem, tímto nařízením a určenými ministerstvy, která budou o poskytnutí státní pomoci rozhodovat.1)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Zavřít
MENU