399/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

Částka: 140 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. srpna 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 28. srpna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 347/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU