397/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů

Částka: 140 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. srpna 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 28. srpna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
397

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. srpna 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na
opravy a modernizace bytů        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona:

Čl. I

        1.  V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

        "(4) V případech, kdy finanční prostředky peněžního fondu budou využity na opravy a modernizaci bytů, které byly postiženy povodněmi v roce 2002 a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek v tomto období (dále jen "povodně"), se ustanovení odstavce 2 písm. b) nepoužije.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU