391/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 139 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. srpna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 26. srpna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
391

ZÁKON
ze dne 25. srpna 2002,
kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního
majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        V § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se slova "nebo výstavbou" nahrazují slovy " , výstavbou nebo pořízením".


Čl. II

Účinnost
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU