388/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Částka: 138 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. srpna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 15. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
388

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 15. srpna 2002

o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 3 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností:


ČÁST PRVNÍ

SPRÁVNÍ OBVODY OBCÍ S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM

§ 1 až 13
Příloha PDF (615 kB)

ČÁST DRUHÁ

SPRÁVNÍ OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

§ 14 až 26
Příloha PDF (488 kB)


ČÁST TŘETÍ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 27

        Zrušují se:
1.
Vyhláška č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SPRÁVNÍ OBVODY OBCÍ S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM § 1 až 13
ČÁST DRUHÁ - SPRÁVNÍ OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ § 14 až 26
ČÁST TŘETÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Zavřít
MENU