384/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Částka: 136 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. srpna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 6. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 115/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU