374/2002 Sb.Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 07.00 hodin dne 13. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002

Částka: 131 Druh předpisu: Rozhodnutí
Rozeslána dne: 13. srpna 2002 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: 13. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 13. srpna 2002 v 07.00 hodin
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 22. srpna 2002 v 24.00 hodin
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
374

ROZHODNUTÍ
PŘEDSEDY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. srpna 2002


        V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuji

pro území Ústeckého kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní


NOUZOVÝ STAV


na dobu od 07.00 hodin dne 13. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002.

I.

        Pro řešení vzniklé krizové situace nařizuji

        1.  krizová opatření

       a) evakuaci ohrožených osob z postiženého a ohroženého území,
       b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na postiženém území a na území, z něhož byla provedena evakuace, s výjimkou osob provádějících záchranné a likvidační práce podle pokynů příslušného krizového štábu,
. . .

Zavřít
MENU