369/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie

Částka: 130 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. srpna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 26. července 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
369

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 26. července 2002,
kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 k provedení § 3 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), (dále jen "zákon"):
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Postup při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie
§ 3  
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU