366/2002 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu

Částka: 129 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. srpna 2002 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 31. července 2002 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 280/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
366

VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu

ze dne 31. července 2002,
kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 377/2001 Sb.,
o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence,
způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 13 odst. 2, § 14 odst. 11 a § 17 odst. 7 písm. b), g) a h) zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU