364/2002 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)

Částka: 128 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. srpna 2002 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 23. července 2002 Nabývá účinnosti: 1. září 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 529/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
364

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 23. července 2002
o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. září 2002 zavedení Číselníku obcí (dále jen "CISOB") a Číselníku městských částí statutárních měst (dále jen "CISMC") v územním uspořádání k 1. lednu 2002.

        Oba číselníky budou používány při přípravě a zpracování statistických úloh na úrovni obcí, resp. městských částí, v obdobném rozsahu jako nadále platný Číselník základních územních jednotek (ZUJ), od roku 2003.

        Číselníky CISOB a CISMC jsou k dispozici na disketě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Sokolovská č. n. 142, Praha 8 nebo na internetových stránkách ČSÚ (http://www.czso.cz).

. . .

Zavřít
MENU