348/2002 Sb.Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob

Částka: 126 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. srpna 2002 Autor předpisu: Národní bezpečnostní úřad
Přijato: 22. července 2002 Nabývá účinnosti: 6. srpna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
348

VYHLÁŠKA
Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 22. července 2002
o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob


        Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 81d odst. 3, § 81f odst. 5 a § 81i odst. 5 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Zjišťování osobnostní způsobilosti

        (1)  Před prováděním psychologického vyšetření fyzické osoby, u které má být zjišťována osobnostní způsobilost na základě posudku o osobnostní způsobilosti podle části druhé zákona (dále jen "žadatel"), je třeba žadatele předem seznámit s průběhem a organizací psychologického vyšetření.

        (2)  Psychologické vyšetření žadatele lze provádět až po jeho písemném prohlášení, že není pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, a necítí se fyzicky nebo duševně unaven či vyčerpán, mimořádně rozrušen, nebo nemocen.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Zjišťování osobnostní způsobilosti
§ 2 - Podmínky, metody a techniky psychologického vyšetření
§ 3 - Posudek o osobnostní způsobilosti
§ 4 - Psychologická pracoviště
§ 5 - Metodický dohled a podmínky akreditace
§ 6 - Žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby
§ 7 - Náležitosti dokladu
§ 8  
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby
Příloha č. 2 - Prohlášení k osobnostní způsobilosti
Zavřít
MENU