348/2002 Sb.Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob

Částka: 126 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. srpna 2002 Autor předpisu: Národní bezpečnostní úřad
Přijato: 22. července 2002 Nabývá účinnosti: 6. srpna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU